Мета і напрямки діяльності

 1. ЦРЛ є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, призначеним для надання в необхідному обсязі вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Катеринопільського району.
 2. Основною метою діяльності ЦРЛ є:
 • надання населенню Катеринопільського району, згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів, медичної допомоги, медичних послуг, спрямованих на збереження поліпшення та відновлення здоров’я населення в межах бюджетних асигнувань;
 • здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь, чи інших розладів здоров’я, в тому числі на платній та альтернативній основі;
 • медичний контроль за перебігом вагітності і н7адання медичної допомоги при пологах;
 • сприяння розвитку нових форм надання медичних послуг, у тому числі на платній основі;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
 1. Основними напрямками діяльності ЦРЛ є:
 • здійснення медичної практики для забезпечення населення Катеринопільського району шляхом надання йому амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, невідкладної медичної допомоги;
 • організація надання населенню Катеринопільського району медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку встановленому законодавством;
 • надання медичних послуг на безоплатній та платній основі у випадках та на умовах, визначених відповідними законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади;
 • надання нетрадиційних та альтернативних методів діагностики та лікування згідно з чинним законодавством;
 • придбання, збереження, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів (список 1 таблиці ІІ та список 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (список 2 таблиці ІІ та список 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (список 1 таблиці IV та список 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.08.2015 №494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я;
 • організація та проведення у закладах охорони здоров’я України експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності та реабілітаційних заходів;
 • переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
 • підвищення якості медичного обслуговування за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
 • участь у підготовці молодших спеціалістів шляхом надання баз ЦРЛ для їх виробничої практики відповідно до договорів між ЦРЛ, медичними навчальними закладами, які мають відповідну ліцензію;
 • отримання за результатами акредитації додаткових прав, передбачених для закладів відповідного рівня;
 • організація попередніх і періодичних профілактичних оглядів працівників, які обслуговуються в ЦРЛ і підлягають зазначеним оглядам;
 • організація та проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихованню населення, пропагування здорового способу життя;
 • розробка та втілення в практику нових організаційних форм надання медичної допомоги населенню;
 • забезпечення відділень та кабінетів ЦРЛ фармацевтичними засобами;
 • надання термінової та консультативної кваліфікованої медичної допомоги будь-якому громадянину України, громадянам іноземних держав, які звернуться за медичною допомогою;
 • здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством.